Om

MIME PETROLEUM ER ET SELVSTENDIG E&P-SELSKAP MED FOKUS PÅ PRODUKSJON OG UTVIKLING AV NORSKE OLJE- OG GASSFELT.

Mime Petroleum har fokus på utvikling og produksjon av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Gjennom en investeringsavtale med Bluewater Energy og datterselskap og Blackstone Energy Partners, har selskapet tilgang til en egenkapital på opptil en milliard dollar. Selskapet består av svært erfarne fagfolk fra olje- og gassindustrien og ble prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel 21 juni 2018. Ved hjelp av disse ressursene utvikler vi en betydelig og bærekraftig utviklings- og produksjonsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på følgende måter:

  • Investere i kommersielt attraktive utviklingsprosjekter og produksjonsfelt
  • Øke utvinningen på felt gjennom målrettede borekampanjer og IOR-aktivitet
  • Forlenge levetid og total utvinning av felt via modning av nærliggende prospekter
  • Bygge opp kapasitet og sikre økonomisk fleksibilitet for ytterligere vekst på norsk kontinentalsokkel

Mimes visjon er å bygge opp en ledende E&P-virksomhet som anerkjennes for sin evne til å skape verdier basert på kunnskap. Gjennomføringen av strategien vår støttes av våre fire kjerneverdier: samarbeid, kunnskap, integritet og eierskap. Selskapet ledes av arbeidende styreleder Sverre Skogen og har sitt hovedkvarter i Oslo.